środa, 30 stycznia 2019

Zwolnienie od pracy działaczy związkowych tylko za 14-dniowym uprzedzeniem

Zarząd zakładowej organizacji związkowej występuje z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy swojego działacza co najmniej na 14 dni przed początkiem planowanego okresu zwolnienia. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały obowiązku złożenia takiego wniosku za uprzedzeniem pracodawcy.

Pracodawca udziela zwolnienia po rozpatrzeniu wniosku, a ma na to 7 dni. Nie musi się zgadzać na zaproponowany okres zwolnienia, ale też nie może wyznaczyć tego okresu arbitralnie. Zwolnienia od pracy może udzielić na inny niż wskazany przez zarząd zakładowej organizacji związkowej okres na podstawie pisemnego porozumienia z tą organizacją.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Z rozporządzeniem można się zapoznać na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002323/O/D20182323.pdf


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz