wtorek, 4 czerwca 2013

Nowe przepisy w zakresie badań lotniczo-lekarskich.

5 czerwca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. dotyczące badań lekarsko-lotniczych.

Nowe przepisy określają szczegółowo warunki, tryb i zasady przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich.