wtorek, 26 listopada 2013

Cash back, czyli bankowe nagrody i premie

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się programy typu cash back. W ramach takiego programu klienci otrzymują zazwyczaj np. zwrot pieniędzy za większe czy też częstsze zakupy lub za korzystanie z określonych usług. Banki starają się w ten sposób kusić klientów, skłaniać do korzystania właśnie z ich usług i produktów. Dla klienta jest to zatem pewna korzyść, a gdzie korzyść tam i fiskus. Powstaje zatem bardzo praktyczne pytanie: o ewentualne opodatkowanie takich premii i nagród dla klienta.

Organy podatkowe przyjmują stanowisko, wedle którego zwrot klientowi gotówki stanowi przychód, podlegający opodatkowaniu. W ocenie organów podatkowych ewentualne nagrody mogą przybierać jedynie postać rzeczową.

Na szczęście dla klientów ze stanowiskiem fiskusa nie zgadzają się sądy. Wrocławski Wojewódzki Sąd Administracyjny w jednej z rozpoznawanych spraw uznał, iż premie przyznawane klientom przez bank w ramach programu cash back, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, stanowią nagrody uzyskane przez klientów w ramach sprzedaży premiowej i są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. W praktyce stosowane przez banki programy typu cash back z reguły zakładają, iż wypłacane premie nie przekraczają jednorazowo kwoty 760 zł. Podobne stanowisko wyraziły sądy w Gdańsku oraz Warszawie.

Eksperci przyznają również, iż zliczenie kwot wypłaconych tytułem premii powinno następować w oparciu o konkretny okres rozliczeniowy, którym najczęściej jest miesiąc. Nie powinno zatem w takim wypadku sumować się uzyskanych kwot na przestrzeni całego roku.