czwartek, 6 lutego 2020

Kary za utrudnianie polowań

Kary za utrudnianie polowań.

Z końcem stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy zwanej "lex Ardanowski", zmieniającej przepisy mające ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń. Nowe regulacje maja ułatwić myśliwym stosowanie prawa łowieckiego wobec dzików mogących być nosicielami tej choroby.

Środowiska prawnicze oraz ekologiczne zauważają, że nowe unormowania mogą uderzyć w zwyczajnych ludzi przebywających w lesie, ponieważ ustawa
kary za celowe utrudnianie lub uniemożliwianie polowań,  w tym karę nawet pozbawienia wolności do roku. Jednocześnie ma być karalne udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego. Przeciwnicy zmian podkreślają, że przepisy uprzywilejowują  myśliwych, a nie stanowią realnego rozwiązania problemu chorób dzikich zwierząt oraz że nie zwiększają bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie z uwagi na umożliwienie dotychczas zakazanego tłumienie strzałów.

https://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/301299921-Lex-Ardanowski-prezydent-podpisal-ustawe-o-karaniu-za-blokade-polowan.html


poniedziałek, 3 lutego 2020

Wysokość alimentów zależy od liczby posiadanych dzieci i ich potrzeb

Wysokość alimentów zależy od liczby posiadanych dzieci i ich potrzeb.

Sąd Okręgowy w Olsztynie 1 grudnia 2019 r., (sygn.VI RCa 206/19) wydał wyrok, w sprawie o zwiększenie alimentów przeciwko ojcu, któremu w nowym związku urodziło się kolejne dziecko. Matka jego dzieci z pierwszego związku wniosła o zwiększenie alimentów na obie córki w łącznej w kwocie z 950 zł do 2000 zł. Sąd zgodził się ze stanowiskiem powódki, że koszty utrzymania dzieci z pierwszego związku faktycznie zwiększyły się, co było związane z ich dojrzewaniem, jednakże z uwagi na fakt, że pozwanemu urodziło się kolejne dziecko, mężczyzna nie jest w stanie ponosić jeszcze większych kosztów utrzymania starszych dzieci, wobec czego Sąd nie przychylił się do żądań pozwu.

Okolicznością wpływającą na niezwiększanie obowiązku alimentacyjnego wobec starszych dzieci stała się choroba najmłodszego dziecka i konieczność zapewnienie mu specjalistycznego leczenia, podczas gdy starsze były zdrowe.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/alimenty-gdy-zobowiazany-ma-kilkoro-dzieci-wysokosc-nie-moze-byc,497271.html