poniedziałek, 25 marca 2019

Kara pozbawienia wolności za ingerencję w stan licznika samochodowego

 Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego, zgodnie z którym za każdą ingerencję w stan liczniku samochodowego będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ukarany może zostać zlecający oszustwo, jak i wykonawca takiej „usługi”. Kara grzywny w wysokości do 3 tys. zł będzie grozić także w sytuacji nie zgłoszenia w stacji kontroli pojazdów okoliczności wymiany całego licznika na nowy (np. z przyczyn awarii).

Stacje kontroli pojazdów już teraz mają obowiązek przekazywania do CEPiK odczytów z licznika dokonanych podczas przeglądów technicznych pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami stacje będą musiały przekazywać do ewidencji również informację o wymianie licznika. Zaś służby takie jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz służby celne przy każdej kontroli będą uprawnione do spisywania aktualnego stanu licznika samochodu poddanego kontroli. Uzyskane dane pomogą skuteczniej wykrywać oszustów. Podobne regulacje funkcjonują od dawna w  Niemczech, Austrii, Francji i Czechach.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/4826991,Surowe-kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.htmlczwartek, 21 marca 2019

Zdrada małżonka a naruszenie dóbr osobistych

Mąż wytoczył  byłej żonie i jej kochankowi (za którego wyszła za mąż po rozwodzie) proces o ochronę dóbr osobistych, wobec zdrad, których dopuszczała się, gdy pozostawali w małżeństwie. Sądy pierwszej i drugiej instancji stwierdziły, że kobieta naruszyła cześć i dobre imię byłego męża, również jako mężczyzny i głowy rodziny, a co za tym idzie pozbawiła go poważania w środowisku, w którym mieszkali, narażając na wstyd w otoczeniu. Nadto Sąd uznał, że powód został pozbawiony poczucia więzi rodzinnych z żoną i dziećmi. Na tej podstawie zasądzono na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 35 tys. zł.

Orzeczenie zostało zaskarżone przez RPO. W ocenie Rzecznika wyrok narusza wolność osobistą pozwanych i prawo do prywatności, a w przedmiotowej sprawie decydowanie o swym życiu rodzinnym i osobistym. Sąd Najwyższy przychylił się do zastrzeżeń RPO stwierdzając, niezgodność z prawem wyroku niższych instancji, zwracając uwagę, że relacje małżeńskie oraz rodziców i dzieci normuje kodeks rodzinny, a domaganie się ochrony więzi rodzinnych jest możliwe tylko w zakresie przewidywanym przez prawo.

Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/190319657-Zdradzany-maz-nie-dostanie-zadoscuczynienia---wyrok-SN.htmlczwartek, 14 marca 2019

Jedynie wyłączna wina pracownika uwalnia pracodawcę od odpowiedzialności za wypadek przy pracy


Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, że nieznaczne przyczynienie się do wypadku nie uwalnia pracodawcy od ponoszenia odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy, pracownikowi oprócz odszkodowania należy się również zadośćuczynienie pieniężne, jeżeli skutkiem zdarzenia są cierpienia fizyczne i moralne.

Sąd Okręgowy i Apelacyjny orzekały na kanwie pracownika, który w okresie leczenia po doznanych wypadkach przy pracy musiał zrezygnować z każdej aktywności fizycznej, łącznie z wykonywaniem obowiązków domowych związanych z podnoszeniem przedmiotów. Całkowita zależność powoda od innych osób w tych czynnościach powodowały u  niego dyskomfort psychiczny i upokorzenie.

W ocenie Sądów obu instancji, za wypadki, którym uległ powód, pracodawca ponosił odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ponieważ zdarzenia te miały miejsce na terenie zakładu pracy, a  przedsiębiorstwo korzystało z sił natury. Pracownik przyczynił się do ich wystąpienia, ale nie w stopniu, który wyłączałby odpowiedzialność spółki.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-za-wypadek-w-pracy-nalezy-sie-odszkodowanie-i,295543.html

czwartek, 7 marca 2019

Połączenie sklepu ze stacją paliw pozwoliło ominąć zakaz handlu w niedzielę

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu przepisy zakazujące handlu w niedzielę, wydała wobec właściciela jednego ze sklepów w Radzyniu Podlaskim decyzję, w której stwierdziła naruszenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, poprzez dopuszczenie pracowników do pracy w niedzielę niehandlową. Wykroczenie za naruszenie zakazu handlu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim uniewinnił właściciela sklepu od zarzuconego mu wykroczenia. Lokal, w którym znajdował się sklep z początkiem roku 2018 został połączony ze stacją paliw. Sąd stwierdził, że „zarówno stacja paliw, pomieszczenie stacji paliw i placówka handlowa stanową jedną całość będącą wynikiem jednego zamysłu budowlanego realizowanego etapami, połączoną szerszą komunikacją wewnętrzną na skutek modernizacji dokonanej w marcu 2018 roku. Skutkiem modernizacji było także wprowadzenie jednolitej struktury organizacyjnej i pracowniczej funkcjonującej w ramach sklepu na stacji paliw pod jednym adresem, dysponującej wspólnym parkingiem oraz wjazdem jak również wspólnymi instalacjami i system dostaw”.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/302179965-Sad-sklep-polaczony-ze-stacja-paliw-nie-narusza-zakazu-handlu-w-niedziele.html