poniedziałek, 15 grudnia 2014

Koniec zawierania umów przez telefon, zmiany w telemarketingu

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w kodeksie cywilnym. System ochrony konsumenta ulega dość istotnym zmianom, mającym gwarantować kosnumentom większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Zmianie ulegają zasady odpowiedzialności za wady produktu, zasady sprzedaży przez Internet czy telefon. Ograniczenia dotyczą również sposobu prowadzenia działań marketingowych.

O szczegółach pisze portal "Lex.pl": http://www.lex.pl/czytaj/rewolucja-w-zasadach-sprzedazy


środa, 10 grudnia 2014

Aktualności prawne 10.12.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1743);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1744);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1745);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1746);
 • Oświadczenie rządowe z 12.11.2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1747);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1748);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1749);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 18.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz.U. z 2014 r. poz. 1750);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.12.2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1751);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1752);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1753).

środa, 3 grudnia 2014

Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy możliwe?

Czy w czasie pracy możliwe jest załatwianie przez pracownika jego spraw prywatnych? Chyba każdy pracownik powziął kiedyś taką wątpliwość...

Jak sprawa ta wygląda od strony formalnej? Jak pracodawca może tę kwestię uregulować?

Zapraszam do lektury artykułu z "ABC Kadry": http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/916