piątek, 13 grudnia 2013

Prawo jazdy do wymiany

12 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku orzekł o zgodności art. 75, 76 i 124 ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją RP. Sprawa trafiła na wokandę Trybunału Konstytucyjnego w związku z zaskarżeniem przez grupę posłów przepisów, wprowadzających obowiązek regularnej wymiany dokumentu prawa jazdy.

Dla przypomnienia - nowe przepisy zostały wprowadzone jako implementacja dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, której celem jest m.in. ujednolicenie wzoru dokumentu prawa jazdy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Konsekwencją nowych zapisów ustawodawcy polskiego jest to, iż od dnia 19 stycznia 2013 r. prawa jazdy wydawane są wyłącznie na czas określony - 15 lat. Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. zmuszone będą je wymienić w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r.

Nie jest tajemnicą, że wymiana prawa jazdy to czas spędzony w urzędzie i oczywiście opłata - 100 zł - na dziś...