poniedziałek, 24 października 2016

Nabycie udziału w spółce z o.o. z majątku wspólnego małżonków

Serwis Lex.pl: "SN: udział w spółce z o.o. może stanowić również majątek wspólny", czyli o tym, czy nabycie udziału w spółce z o.o. za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków skutkuje wejściem prawa do tego udziału do majątku wspólnego.

Więcej na ten temat: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-udzial-w-spolce-z-o-o-moze-stanowic-rowniez-majatek-wspolnyśroda, 19 października 2016

Czy uprawnienia z tytułu rękojmi przechodzą na kolejnego kupującego?

Sąd Najwyższy rozpozna i wypowie się co do bardzo istotnego zagadnienia prawnego, dotyczącego przejścia uprawnień z tytułu rękojmi. Znaczenie tego orzeczenia będzie miało istotne znaczenie dla ogromnej rzeszy osób kupujących.czwartek, 13 października 2016

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

Serwis Lex.pl: "Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciwko upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego – uznał Sąd Najwyższy."

Więcej na ten temat na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-z-roszczeniami-o-odsetki-nie-trzeba-czekac