środa, 13 czerwca 2018

Aktualności prawne 16.06.2018

W dniu dzisiejszym (16.06.2018) w życie wchodzą zmiany w następujących aktach prawnych:


· 2018-06-16 - Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
· 2018-06-16 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 t.j.)
· 2018-06-16 - Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 389 t.j.)
· 2018-06-16 - Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 624 t.j.)


poniedziałek, 11 czerwca 2018

Aktualności - najnowsze zmiany w prawie - 11.06.2018

W najbliższym czasie nastąpią następujące zmiany w przepisach:

· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1032)
· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1304 t.j.)
· 2018-06-14 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1993 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708)
· 2018-06-14 - Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)
· 2018-06-14 - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j.)
· 2018-06-14 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 t.j.)
· 2018-06-14 - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)
· 2018-06-14 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.).