wtorek, 26 lutego 2013

Koniec optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Ministerstwo finansów na początku lutego przedstawiło projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawione przez resort rozwiązania ukierunkowane są na włączenie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w struktury opodatkowania podatkiem CIT. Uzasadnieniem dla tych zmian jest, jak twierdzi Ministerstwo, zakończenie niesprawiedliwości podatkowej, polegającej na preferencyjnym opodatkowaniu uczestników tych spółek i tym samym zakończenie problematycznej kwestii optymalizacji podatkowej, dokonywanej z wykorzystaniem właśnie tych podmiotów.

Jak łatwo się domyśleć, proponowana zmiana spotkała się już z licznymi głosami krytyki. Swoje stanowisko zajął m.in. PKPP Lewiatan - więcej tutaj: http://lewiatan.pl/opinie/prawo/1

Proponowane zmiany miałyby zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., zatem osoby planujące rozpoczęcie lub przejście na tę właśnie formę prowadzenia działalności zmuszone są do zweryfikowania celowości planowanych rozwiązań.

piątek, 15 lutego 2013

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

W dzisiejszej "GP" opublikowano ciekawy artykuł, dotyczący możliwości dochodzenia odszkodowania za umieszczone na nieruchomości słupy energetyczne czy inne tego typu urządzenia przesyłowe.

Warto zwrócić uwagę na powoływane okoliczności, dotyczące prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, która ma uregulować problematykę umieszczania urządzeń przemysłowych na prywatnych nieruchomościach.

Do czasu wprowadzenia stosownej regulacji, która w założeniu ma odgórnie ustalać wysokość odszkodowania za instalowanie urządzeń przesyłowych, właścicielom pozostaje jedynie droga sądowego dochodzenia swych roszczeń, w którym to postępowaniu sąd miarkuje wysokość należnego odszkodowania.piątek, 8 lutego 2013

Podwójny abonament RTV za dwa mieszkania?

"GP" w dzisiejszym artykule omawia problem opłat za abonament RTV. Warto w szczególności zwrócić uwagę na wątpliwości dotyczące konieczności opłacania dwóch abonamentów w sytuacji, gdy np. posiadamy dwa mieszkania, wyposażone w odbiorniki telewizyjne i radiowe.

Wątpliwości budzić może również obowiązek firmy uiszczania opłat za abonament w sytuacji, gdy to pracownik korzysta w czasie pracy z należącego do niego odbiornika.