środa, 7 stycznia 2015

Aktualności prawne 7.01.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1);
 • Ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz.U. z 2015 r. poz. 3);
 • Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29.12.2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 6);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. z 2015 r. poz. 7);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 31.12.2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 8);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 31.12.2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim (Dz.U. z 2015 r. poz. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10.12.2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12.12.2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 11);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12.12.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 12);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 13);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2014 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 1);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 2);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 3);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 4);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 5);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 6);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 7);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 8);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 9);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 10);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 11);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 12);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 13);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 14);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 15);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 16);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 17);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 18);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 19);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 20);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.10.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 23);
 • Uchwała nr 250 Rady Ministrów z 2.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24).