środa, 2 stycznia 2019

Za zaniedbanie domownika w zakresie przekazania przesyłki odpowiedzialność ponosi adresat

Do Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek o przywrócenie terminu na złożenia skargi. Wnioskodawczyni argumentowała, że adresowaną do niej przesyłkę odebrała synowa, która podała jej błędną informacją o terminie doręczenia pisma, w następstwie czego doszło do opóźnienia w złożeniu skargi.

Zgodnie ze stanowiskiem Sąd Administracyjnego, jeżeli korespondencję urzędową odebrał dorosły domownik lub sąsiad, przesyłkę uznaje się za doręczoną prawidłowo, a terminy rozpoczynają swój bieg. W razie zaniedbań pośrednika, to adresat ponosi konsekwencje prawne.

 „Podjęcie się odbioru korespondencji przez domownika adresata, nakłada na niego obowiązek należytego zadbania o interesy adresata. Niedochowanie należytej staranności przez taką osobę nie stanowi okoliczności mającej wpływ na bieg terminów w postępowaniu” – uzasadniał sąd.


Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1389170,zapominalstwo-synowej-nie-spowoduje-przywrocenia-terminu.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz