poniedziałek, 28 stycznia 2013

Jest zima to musi być ślisko, czyli wypadek na chodniku

Oprócz powszechnie znanego  prawa natury, które mówi iż "jest zima to musi być zimno" można też pokusić się o sformułowanie, iż "jest zima to musi być ślisko". Teza ta co do zasady jest prawdziwa, niemniej jednak nie zwalnia ona z odpowiedzialności tych osób, które odpowiedzialne są za odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników. 

W dzisiejszym artykule "GP" analizuje kwestię odpowiedzialności za wypadek, któremu można ulec właśnie na zaśnieżonym czy oblodzonym chodniku. Więcej na: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zlamales_reke_na_chodniku_.html

P.S. Zbliża się odwilż, więc będzie jeszcze bardziej ślisko. Uważajmy!


piątek, 25 stycznia 2013

Gdy odszkodowanie nie pokrywa kosztów naprawy auta

Wypadki i kolizje drogowe są codziennością. Czy w sytuacji, gdy nasz pojazd został uszkodzony przez innego uczestnika ruchu mamy prawo do pełnego odszkodowania za naprawę i części? Czy Zakład Ubezpieczeń ma prawo pomniejszyć wypłacone odszkodowanie o tzw. "amortyzację części"?

Więcej w "GP" http://gazetaprawna.pl/odszkodowanie_a_koszty_naprawy.html

środa, 23 stycznia 2013

Czy właściciel ma prawo wejść do mieszkania pod nieobecność lokatora?

Dziś temat, który powinien zainteresować osoby wynajmujące mieszkania.

W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Pozycja najemcy, osoby korzystającej z lokalu często utożsamiania jest z pozycją prawną właściciela tegoż lokalu. Pośród wielu osób dość popularne jest przeświadczenie, iż żaden inny podmiot, w czasie trwania stosunku najmu tudzież innego stosunku prawnego, na podstawie którego oddano lokal do używania, nie może naruszać sfery prawnej osoby korzystającej z lokalu poprzez "bezprawne" wtargnięcie do jej mieszkania. 

Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów? Problem ten warto rozważyć w oparciu o kilka, przedstawionych poniżej aspektów prawnych. Analiza tematu może bowiem pozwolić uniknąć zbędnych pretensji i nieporozumień pomiędzy lokatorami a właścicielami budynków lub lokali czy też zarządzającymi nieruchomościami w imieniu tychże właścicieli.www.kancelaria-kurzeja.pl

piątek, 18 stycznia 2013

Bezpieczeństwo na nartach

Zima w pełni, warunki śniegowe sprzyjają korzystaniu z zimowych atrakcji i oddawaniu się przyjemności jazdy na nartach czy snowboardzie. W trakcie zimowej zabawy należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa - zarówno własnego jak i innych użytkowników tras narciarskich.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 29 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, osoby które nie ukończyły 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych w trakcie jazdy na nartach czy snowboardzie. Opiekunowie takiej osoby powinni zadbać by kask był odpowiednio dobrany. Należy stanowczo podkreślić, iż kupowanie kasku "na wyrost" jest całkowicie bez sensu, bowiem kask niedopasowany rozmiarowo po prostu nie będzie spełniał swojej ochronnej roli.

Ustawa ta wprowadziła również zakaz korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Zarządzający stokiem ma prawo odmówić wstępu na teren stoku osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie zbyt dużej ilości "herbaty po góralsku" lub środków odurzających.

Priorytetem powinien być również zdrowy rozsądek - nie utrudniajmy sobie nawzajem korzystania ze stoków. Zwracajmy szczególną uwagę podczas zbliżania się do osób stawiających na nartach czy desce pierwsze kroki - ich zachowanie może być mocno zaskakujące i nieskoordynowane. Korzystajmy z regulacji FIS - włączając się do ruchu upewnijmy się, iż nikomu nie zajeżdżamy drogi. Wyprzedzajmy w stosownej odległości. Niech zabawa na nartach będzie dla wszystkich przyjemnością.


środa, 16 stycznia 2013

Poker i kości karane podwójnie

Z pewnością wielu z nas lubi od czasu do czasu przy udziale swych znajomych oddać się przyjemności gry w Texas Hold'em czy Black Jack'a lub wziąć udział w loterii promocyjnej czy fantowej. Warto mieć na uwadze, iż o ile sporadyczna gra w domowym zaciszu nie powinna nikomu przysporzyć problemu, o tyle już udział w organizowanych turniejach może być poczytany w pewnych okolicznościach za niedozwolony i karalny.

Chodzi oczywiście o fakt sprawowania przez Państwo monopolu w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych itp. Gra w karty ustawowo dozwolona jest jedynie w kasynie, posiadającym stosowne zezwolenie.

Wracając jednak do kwestii podwójnej karalności - okazuje się bowiem, iż nie tylko osoba biorąca udział w grze hazardowej zorganizowanej w "szarej strefie", ale nawet osoba, która bierze udział w loterii promocyjnej czy fantowej, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne, a której organizatorzy nie dopełnili w urzędzie celnym stosownych formalności, może być ukarana i to podwójnie! Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy osoba ta o uchybieniach w procedurze legalizacji gry czy loterii wiedziała czy też nie.

Pierwszą podstawę odpowiedzialności stanowi art. 109 Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje sankcję w postaci grzywny za udział w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia. Jest to przepis karny, zatem o jego zastosowaniu decyduje sąd.

Drugą podstawą odpowiedzialności jest natomiast art. 89 ustawy o grach hazardowych. Jest to przepis o charakterze administracyjnym, a zatem odmiennym od wyżej wymienionego. Podstawą  nałożenia kary jest tu decyzja właściwego organu celnego.

Konkluzja - pechowy uczestnik wspomnianych gier i loterii może być dwukrotnie ukarany, a nadto może być zobowiązany do zwrotu wygranej...


poniedziałek, 14 stycznia 2013

Mandat za odśnieżanie samochodu z włączonym silnikiem?

W dzisiejszej "GP" zamieszczono artykuł, który z pewnością zainteresuje zmotoryzowanych: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/673471.html

Czy włączony silnik samochodu podczas odśnieżania auta może być podstawą do nałożenia na kierowcę mandatu? Okazuje się, że w pewnych wypadkach tak. Zatem szanowni kierowcy - ostrożnie z nadmiernym wydzielaniem spalin!

środa, 9 stycznia 2013

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę sposobem na zabezpieczenie majątku

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 551 KSH) pośród przedsiębiorców dość popularnym zjawiskiem stało się przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego.

Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych znacznie ułatwiły procedurę przekształcenia się przez przedsiębiorcę w spółkę prawa handlowego. Procedura ta cieszy się sporym zainteresowaniem, oczywiście formą preferowaną najczęściej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Czy są jakieś aspekty, które przemawiają za dokonaniem takiego przekształcenia? Z pewnością do korzyści, płynących z takiego przekształcenia, należy zaliczyć brak odpowiedzialności wspólnika spółki z o.o. za jej zobowiązania. W przypadku klasycznej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Być może jest to więc ciekawa alternatywa dla osób, poszukujących sposobu na zabezpieczenie swojego majątku osobistego od odpowiedzialności, związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Warto również wskazać, iż nowelizacja przepisów pozwala by w wyniku dokonanego przekształcenia zachowana została ciągłość podmiotowa - nowopowstała spółka staje się podmiotem wszystkich dotychczasowych praw i obowiązków przedsiębiorcy, zaś zawarte umowy, udzielone pozwolenia i koncesje trwają dalej.

Wszystkich zainteresowanych nową formą prowadzenia działalności zapraszam do odwiedzin naszej strony Internetowej www.kancelaria-kurzeja.pl oraz kontaktu.


wtorek, 8 stycznia 2013

Lotto się nie opłaca?

W dzisiejszej "Gazecie Prawnej" znalazł się ciekawy artykuł, dotyczący nierentowności działań spółki - Totalizatora Sportowego, czyli popularnego "Lotto".

Jak wskazuje "GP" z raportu, opublikowanego przez NIK, płynie dość wyraźny wniosek o pewnej "niegospodarności" instytucji, która czyni ludzi milionerami. Czy rzeczywiście spółka, posiadająca monopol w dziedzinie gier liczbowych, nie potrafi skutecznie generować zysku dla siebie? Czy to nie afera hazardowa i wysyp "jednorękich bandytów" były przyczyną spadku zysków spółki?
O zarzutach chybionych inwestycji i nietrafnych działań można przeczytać tutaj: http://biznes.gazetaprawna.pl/lotto_przegralo_zyski_z_wlasnej_winy.html,2

Zapraszam do lektury i pozdrawiam.

piątek, 4 stycznia 2013

Dzień wolny od pracy za święto Trzech Króli?

Zapewne wiele osób dość uważnie śledziło ostatnie zmiany, jakie dotyczyły sposobu rozliczania pracownikom świąt, przypadających w dni wolne od pracy. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku toczyła się dość burzliwa dyskusja odnośnie zgodności z Konstytucją zmian, które pracownikom odbierały tenże dzień wolny. Efektem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wprowadzony przepis za niezgodny z Konstytucją.
Tak czy inaczej - z okazji przypadającego w najbliższym czasie święta Trzech Króli dzień wolny się nie należy, albowiem święto to wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy).

Dla osób zmartwionych jest jednak pocieszenie. W tym roku mamy przed sobą aż 7 "długich weekendów".

środa, 2 stycznia 2013

Koszty reprezentacji będą kosztami uzyskania przychodu?

Zapewne wszyscy przedsiębiorcy jak i przedstawiciele władz państwowych życzyliby sobie aby ten nowy rok był dla nas lepszy od poprzedniego. Wielu z nas oczekuje na  dalsze ułatwienia w prowadzeniu biznesu i inwestycji. Pośród wielu informacji o planowanych działaniach na uwagę zasługuje z pewnością inicjatywa Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca zajęcia wiążącego stanowiska  w sprawie możliwości odliczania wydatków na spotkania w restauracji z kontrahentami.

Do tej pory można było spotkać dwa rozbieżne stanowiska NSA w tym zakresie. Dochodziło wręcz do sytuacji, w której dla wspólników tej samej spółki wydawane były różne, przeciwstawne wyroki, potwierdzające lub odmawiające prawa do traktowania wydatków na lunche, obiady czy kolacje z klientami jako kosztów uzyskania przychodu.

Mając na względzie rozbieżne stanowiska, NSA wystąpiło z inicjatywą podjęcia przez tenże Sąd uchwały, która byłaby wiążąca w tej sprawie. Możemy się więc spodziewać, iż w pierwszym półroczu 2013 r. doczekamy się wreszcie jasnego i jednoznacznego przesądzenia spornej kwestii.