poniedziałek, 4 lutego 2019

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka urodzonego przez matkę zastępczą

Francuski Sąd Kasacyjny złożył wniosek o wydanie przez ETPC opinii doradczej w sprawie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez tzw. surogatkę. Sąd skierował zapytanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy dopuszczalne jest dokonanie transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w ten sposób, że jako ojciec dziecka zostanie wpisany jego ojciec biologiczny, zaś matka zostanie określona jako nieznana.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka na kanwie powyżej sprawy złożyła do ETPC opinię prawną, w której stanęła na stanowisku, że jeżeli istnieje zagraniczny akt urodzenia stwierdzający, że dziecko zostało urodzone przez surogatkę (i legalnie zarejestrowane za granicą), było wychowywane przez biologicznego ojca i matkę przyjmującą od urodzenia oraz powstała się między nimi silna więź emocjonalna, jednocześnie dobro dziecka nie uzasadnia odmowy uznania macierzyństwa matki przyjmującej, to transkrypcja aktu urodzenia powinna zostać dokonana w całości, tzn. zarówno względem ojca, jak i matki przyjmującej.

Źródło: http://www.hfhr.pl/opinia-do-etpc-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz