czwartek, 8 grudnia 2016

Aktualności Prawne 8.12.2016

W dniu 29 listopada 2016 r. wchodzą w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz.U.2016.229.1886);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016.229.1885);
  • Decyzja Nr 40 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. ULC .2016.39.77).

O przedawnieniu roszczeń banku, bankowym tytule egzekucyjnym i firmach windykacyjnych, które skupują wierzytelności i następnie dochodzą ich wobec dłużników

W artykule, który znajduje się pod tym linkiem: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/999839,windykacja-dlugow-przedawnienie.html można zasięgnąć cennych informacji na temat przedawnienia roszczeń banku, bankowych tytułach egzekucyjnych oraz sposobach działania firm windykacyjnych, które zajmują się skupowaniem starych długów, a następnie ich dochodzeniem od dłużników - klientów banku.

Polecam wszystkim, którzy spotkali się z problemem Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i dochodzeniem roszczeń na jego podstawie.wtorek, 6 grudnia 2016

Wady rzeczy w umowie leasingu

Jak wskazuje serwis Lex.pl: "Uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy przechodzą na korzystającego z leasingu. Ale jest problem zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy".

Więcej o tym ciekawym zagadnieniu można przeczytać na http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-leasingu-korzystajacy-ma-roszczenie-o-naprawienie-szkody-z-tytulu-wad-przedmiotu