środa, 23 stycznia 2019

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jest niezgodne z prawem bankowym

Zgodnie z art. 485 § 3 k.p.c. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Przepis ten jest niezgodny z  art. 95 ust. 1 i 1a Prawa bankowego, w myśl których moc prawna ksiąg rachunkowych banków i sporządzonych na ich podstawie wyciągów nie obowiązuje w  postępowaniu cywilnym.

Inicjatywa nowelizacji k.p.c. w zakresie uchylenia art. 485 § 3  wyszła od  Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" i aktualnie oczkuje na pierwsze czytanie w Sejmie.

Źródło: www.prawo.pl/biznes/ksiegi-bankowe-nie-beda-podstawa-wydania-nakazu-zaplaty,360038.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz