środa, 9 stycznia 2019

Pozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu

Pozostawienie niezabezpieczonej kartki z nazwiskiem i numerem swojego telefonu za wycieraczką nie wystarczy, aby oddalić się z miejsca stłuczki na parkingu.

Oczekiwanie na poszkodowanego właściciela zaparkowanego pojazdu może trwać dłuższy czas, dlatego wielu sprawców kolizji decyduje się opuścić parking.

Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych sprawca zdarzenia drogowego może oddalić się z miejsca zdarzenia jedynie pod warunkiem przekazania pokrzywdzonemu informacji o swoim ubezpieczycielu, numerze polisy oraz danych pojazdu w sposób zapewniający ich ujawnienie. Informacje można pozostawić za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką, ale w taki sposób aby zostały zabezpieczone przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. z powodu warunków atmosferycznych.

Odjechanie z miejsca zdarzenia bez pozostawienie danych wskazanych powyżej może zostać uznane za próbę uniknięcia odpowiedzialności, co może się wiązać z potencjalnym roszczeniem regresowym ubezpieczyciela wobec sprawcy stłuczki.

Źródło: https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/301049945-Szkoda-parkingowa-kartka-za-wycieraczka-z-numerem-telefonu-sprawcy-to-za-malo---wyrok-Sadu-Okregowego.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz