poniedziałek, 25 listopada 2019

Najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Najwyższa kara w historii  UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę z Olsztyna – producenta wyrobów budowlanych prawie 50 milionów zł kary. Yetico gwarantował wyższą wytrzymałość płyt styropianowych od rzeczywistej oraz wskazywał nieprawdziwe parametry termoizolacyjne. Producent zamieszczał niezgodne z prawdą informacje o właściwościach płyt styropianowych w przygotowywanych deklaracjach właściwości użytkowych.

Informacje te były zamieszkane na opakowaniach produktów i na stronie internetowej. UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie, gdyż skala wykrytych nieprawidłowości była ogromna, a przedsiębiorca wprowadzał na rynek następne partie nieprawdziwie oznaczonych produktów. Konsumenci, którzy nabyli wadliwe produkty, mogą je reklamować u sprzedawcy w ciągu dwóch lat od zakupu.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/uokik-ukaral-producenta-materialow-budowlanych,495904.htmlpiątek, 22 listopada 2019

Komisja Etyki Reklamy bada zgodność reklam z dobrymi obyczajami

Komisja Etyki Reklamy bada zgodność reklam z dobrymi obyczajami.

Nie wszystkim odbiorcom spodobała się jedna z reklam IKEI zachęcająca do zakupu pościeli, na skutek czego została złożona skarga do Komisji Etyki Reklamy. W filmie reklamowym kobieta przekonuje mężczyznę do zakupu posłania z wyżej wskazanego sklepu. Reklama w humorystyczny sposób miała pokazywać, że pościel z IKEI ułatwia spokojny i wygodny sen w przeciwieństwie do starej pościeli, która „gryzie” i powoduje, że „krew gotuje się” w osobie, która nie chce zakupić nowego produktu z IKEI. Według części odbiorców, spot powinien być nadawany dopiero po godzinie 22 z uwagi na treści mogące przestraszyć dzieci.

Komisja Etyki Reklamy przeanalizowała sposób podania reklamy pod względem jej realizacji w poczuciu odpowiedzialności społecznej, dobrych obyczajów i zasad uczciwej konkurencji. Nadto KER weryfikowała, czy spot może zagrażać rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu. Ostatecznie Komisja uznała, że reklama nie narusza zasad etycznych.

Źródło: https://bezprawnik.pl/reklama-poscieli-z-ikei/wtorek, 19 listopada 2019

Oddanie krwi uprawnia do czasu wolnego od pracy


Oddanie krwi uprawnia do czasu wolnego od pracy

Z gestem oddania krwi związane są różne przywileje, do których należy czas wolny od  pracy (bądź zajęć w szkole). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy reguluje uprawnienia pracownika dotyczące czasu wolnego za oddanie krwi, ale także za czas poświęcony na niezbędne badania zalecone przez stację krwiodawstwa, która ma kompetencje do wskazania z ilu godzin (czy też całego dnia) ma być zwolniony od pracy dawca.

Warto wiedzieć, że w niektórych zawodach wymagających wysokiej koncentracji można świadczyć pracę dopiero po dwunastu godzinach od momentu oddania krwi. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala na oddanie krwi, potencjalnemu dawcy wystawia się zaświadczenie potwierdzające pobyt w stacji krwiodawstwa.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/3100730,Oddanie-krwi-a-dzien-wolny-od-pracy.html


piątek, 15 listopada 2019

Do wydania wyroku wystarcza zgodna opinia dwóch biegłych a powoływanie trzeciego nie jest konieczne.

Do wydania wyroku wystarcza zgodna opinia dwóch biegłych a powoływanie trzeciego nie jest konieczne.

Sąd Najwyższy w jednym z ostatnich wyroków, stwierdził, że dwie zgodne merytorycznie opinie biegłych lekarzy są wystarczające do udowodnienia określonych okoliczności i nie ma potrzeby powoływania kolejnego biegłego w tym samym zakresie. Jednocześnie brak wyników jednego z wielu badań wykonywanych w przeciągu kilkunastu lat nie musi oznaczać błędu w ustaleniach faktycznych, a co za tym idzie nie uzasadnia automatycznego uwzględnienia wniosku o powołanie kolejnego biegłego.

Wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2019 r., sygnatura akt IV CSK 656/18.
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/1437566,blad-medyczny-powolywanie-bieglych.html