środa, 22 czerwca 2016

Aktualności prawne 22.06.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz.U. z 2016 r. poz. 881);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 883);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r. poz. 884);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.6.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 877);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 551);
 • Oświadczenie rządowe z 24.5.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 552);
 • Postanowienie nr rej. 156/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 553);
 • Postanowienie nr rej. 125/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 554);
 • Postanowienie nr rej. 145/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 555);
 • Postanowienie nr rej. 139/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 556);
 • Postanowienie nr rej. 154/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.4.2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 557);
 • Postanowienie nr rej. 155/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2016 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 558);
 • Postanowienie nr rej. 157/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.4.2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 559);
 • Postanowienie nr rej. 165/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 560);
 • Postanowienie nr rej. 166/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 561);
 • Postanowienie nr rej. 131/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 562);
 • Postanowienie nr rej. 107/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 .4.2016 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 563);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.6.2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (M.P. z 2016 r. poz. 564);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10.6.2016 r. w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego (M.P. z 2016 r. poz. 565);
 • Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 566);
 • Oświadczenie rządowe z 20.4.2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 567).