wtorek, 15 stycznia 2019

Odszkodowania za mobbing w służbie zdrowia

Stres w pracy i częste reorganizacje placówek medycznych przyczyniają się do natężania zjawiska mobbingu w służbie zdrowia. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe obrażanie przez ordynatorów, a nawet i pielęgniarki oddziałowe osób im podległych jest zjawiskiem powszechnym.

Problem polega na tym, że personel medyczny często pracuje w oparciu o  kontrakty cywilno-prawne i nie może dochodzić odszkodowania za mobbing na podstawie kodeksu pracy. Nie mniej jednak osoby dotknięte mobbingiem mogą żądać rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Aby udowodnić wystąpienie mobbingu należy wykazać długotrwale i uporczywe nękanie ze strony współpracowników lub przełożonych oraz negatywne skutki nękania w postaci np. zaniżonej samooceny bądź wykluczenia z kręgu innych pracowników. Po prawidłowym udowodnieniu wskazanych przesłanek, poszkodowany ma dużą szansę na rekompensatę pieniężną od placówki medycznej. Nadto jeśli w trakcie postępowania sądowego pracownik dowiedzie, że na skutek mobbingu doszło do jego uszczerbku na zdrowiu, może również liczyć na zasądzenie kosztów leczenia.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/za-mobbing-w-szpitalach-sady-cywilne-przyznaja-odszkodowania,354107.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz