poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wideokonferencja jako jedna z form zgromadzenia wspólników

Ustawodawca pracuje nad zmianami w kodeksie spółek handlowych umożliwiającymi przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, umowa spółki z o.o. będzie mogła dopuszczać zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym i komunikację wspólników w czasie rzeczywistym, w ramach której będą mogli wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia a także wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Projekt zmian został przygotowany pośrednio z inicjatywa obywatelskiej w postaci wystąpień adresowanych do Kancelarii Prezydenta RP przez Fundację - Centrum im. Adama Smitha.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1191-2018/$file/8-020-1191-2018.pdf
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz