wtorek, 23 kwietnia 2019

Zakaz wstępu do kasyna a naruszenie dóbr osobistych

Matematyk był klientem kasyn prowadzonych przez spółkę. Na początku był traktowany tak samo jak inni klienci, ale z czasem właściciel kasyn zaczął nakładać na niego różne ograniczenia związane z uczestnictwem w grach np. stosowanie dodatkowego przetasowania kart po każdym rozdaniu czy zezwolenie grania tylko jedną talią kart, na skutek których, jak wskazał matematyk, odebrano mu satysfakcję i przyjemność z gry. Mężczyzna wniósł pozew do Sądu żądając m.in. zniesienia wszelkich ograniczeń stosowanych wobec niego oraz zasądzenia 5 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia na naruszenia dóbr osobistych w tym prawa do równego traktowania powoda jako konsumenta w obrocie gospodarczym względem innych konsumentów. 

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał, że ograniczenia zastosowane w grze karcianej, a później wprowadzenie zakazu wstępu do kasyn spółki, naruszały dobro osobiste powoda w postaci wolności, jednakże naruszenie to nie było bezprawne, ponieważ ze względu na sporządzanie przez matematyka notatek dotyczących przebiegu gry, właściciel kasyn miał prawo zakazać powodowi wstępu do kasyn spółki w oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych.

Wyrok SO w Warszawie z 14 stycznia 2019 r., sygn. XXV C 2008/17
Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/304139990-Sad-kasyno-mialo-prawo-zakazac-wstepu-matematykowi.html

czwartek, 11 kwietnia 2019

Skutki prawne crowdfundingu

Zjawisko crowdfundingu, czyli zbierania środków pieniężnych, zazwyczaj na cele charytatywne lub artystyczne, cieszy się rosnącą popularnością. Nie mniej jednak obowiązujące regulacje prawne bezpośrednio nie normują tej formy finansowania, co może doprowadzać do niepewności w obrocie prawnym. Zasadniczo do finansowania społecznościowego powinno się stosować przepisy ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Crowdfunding nie jest jednak zwyczajną zbiórką publiczną, ponieważ w jego ramach tworzą się relacje między pomysłodawcą projektu a jego finansującym.


Przykładowo uznanie crowdfundingu za umowę darowizny (do której mu najbliżej), zgodnie z art. 897 k.c. nakłada na obdarowanego obowiązek dostarczania darczyńcy środków niezbędnych do zapewnienia mu utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom, gdy ten popadnie w stan niedostatku. Problemem może być także przeznaczenie zebranych środków na inny cel niż deklarowany przez organizatora zbiórki, a co za tym idzie uznanie zachowania obdarowanego za rażąco niewdzięczne, co w dalszej konieczności może prowadzić do roszczenia o zwrot przedmiotu darowizny.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/crowdfunding-wciaz-nie-ma-ustawy-o-zbiorkach-spolecznych,396581.htmlczwartek, 4 kwietnia 2019

Oferta pracy z jawnym wynagrodzeniemW Sejmie trwają prace na nowelizacją kodeksu pracy, dotyczącą publikacji ofert zatrudnienia.
Według nowych przepisów pracodawca miałby obowiązek umieszczenia w ofercie pracy proponowanego wynagrodzenia, a zatem na etapie przeglądania ofert, kandydat mógłby zapoznać się z wysokością wynagrodzenia brutto na określonym stanowisku pracy (w formie dokładnej kwoty lub tzw. „widełek”). Przepisy mają na celu wyrównanie rynkowych stawek wynagrodzenia oraz proponowanie przez pracodawców bardziej konkurencyjnych pensji.

Zdaniem pracodawców nowelizacja istotnie obniży szanse małych firm, które nie oferują pensji na poziomie dużych przedsiębiorstw, co w efekcie utrudni im pozyskiwanie dobrych i doświadczonych pracowników. Jednakże podanie stawek zaoszczędziłoby czas potencjalnym kandydatom, ale również samym pracodawcom, ponieważ mieliby pewność, że proponowane wynagrodzenie odpowiada poszukującemu zatrudnienia.poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Postępowanie karne za zabójstwo w grze


Brytyjska armia zorganizowała ćwiczenia dla żołnierzy na symulatorach. Jeden z żołnierzy po dwóch tygodniach wirtualnych treningów stracił cierpliwość i pod wpływem frustracji spowodowanej udawaniem udziału w działaniach wojennych przed komputerem, zaczął w grze strzelać do swoich towarzyszy. Następnie wsiadł do opancerzonego pojazdu i rozbijał inne samochody w wirtualnym świecie.

Przełożeni nie uznali zachowania żołnierza za żart. Brytyjska Armia zarzuciła mu m.in. nieprzestrzeganie rozkazów przełożonych. To pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, kiedy żołnierz za swoje zachowania przed symulatorem odpowie przed sądem. Armia nie może ignorować nieprzestrzegania rozkazów przez żołnierzy jedynie z tego powodu, że są czymś sfrustrowani.

Źródło: https://bezprawnik.pl/zabojstwo-w-grze/


poniedziałek, 25 marca 2019

Kara pozbawienia wolności za ingerencję w stan licznika samochodowego

 Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego, zgodnie z którym za każdą ingerencję w stan liczniku samochodowego będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ukarany może zostać zlecający oszustwo, jak i wykonawca takiej „usługi”. Kara grzywny w wysokości do 3 tys. zł będzie grozić także w sytuacji nie zgłoszenia w stacji kontroli pojazdów okoliczności wymiany całego licznika na nowy (np. z przyczyn awarii).

Stacje kontroli pojazdów już teraz mają obowiązek przekazywania do CEPiK odczytów z licznika dokonanych podczas przeglądów technicznych pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami stacje będą musiały przekazywać do ewidencji również informację o wymianie licznika. Zaś służby takie jak Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz służby celne przy każdej kontroli będą uprawnione do spisywania aktualnego stanu licznika samochodu poddanego kontroli. Uzyskane dane pomogą skuteczniej wykrywać oszustów. Podobne regulacje funkcjonują od dawna w  Niemczech, Austrii, Francji i Czechach.

Źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/4826991,Surowe-kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.htmlczwartek, 21 marca 2019

Zdrada małżonka a naruszenie dóbr osobistych

Mąż wytoczył  byłej żonie i jej kochankowi (za którego wyszła za mąż po rozwodzie) proces o ochronę dóbr osobistych, wobec zdrad, których dopuszczała się, gdy pozostawali w małżeństwie. Sądy pierwszej i drugiej instancji stwierdziły, że kobieta naruszyła cześć i dobre imię byłego męża, również jako mężczyzny i głowy rodziny, a co za tym idzie pozbawiła go poważania w środowisku, w którym mieszkali, narażając na wstyd w otoczeniu. Nadto Sąd uznał, że powód został pozbawiony poczucia więzi rodzinnych z żoną i dziećmi. Na tej podstawie zasądzono na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 35 tys. zł.

Orzeczenie zostało zaskarżone przez RPO. W ocenie Rzecznika wyrok narusza wolność osobistą pozwanych i prawo do prywatności, a w przedmiotowej sprawie decydowanie o swym życiu rodzinnym i osobistym. Sąd Najwyższy przychylił się do zastrzeżeń RPO stwierdzając, niezgodność z prawem wyroku niższych instancji, zwracając uwagę, że relacje małżeńskie oraz rodziców i dzieci normuje kodeks rodzinny, a domaganie się ochrony więzi rodzinnych jest możliwe tylko w zakresie przewidywanym przez prawo.

Źródło: https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/190319657-Zdradzany-maz-nie-dostanie-zadoscuczynienia---wyrok-SN.htmlczwartek, 14 marca 2019

Jedynie wyłączna wina pracownika uwalnia pracodawcę od odpowiedzialności za wypadek przy pracy


Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, że nieznaczne przyczynienie się do wypadku nie uwalnia pracodawcy od ponoszenia odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy, pracownikowi oprócz odszkodowania należy się również zadośćuczynienie pieniężne, jeżeli skutkiem zdarzenia są cierpienia fizyczne i moralne.

Sąd Okręgowy i Apelacyjny orzekały na kanwie pracownika, który w okresie leczenia po doznanych wypadkach przy pracy musiał zrezygnować z każdej aktywności fizycznej, łącznie z wykonywaniem obowiązków domowych związanych z podnoszeniem przedmiotów. Całkowita zależność powoda od innych osób w tych czynnościach powodowały u  niego dyskomfort psychiczny i upokorzenie.

W ocenie Sądów obu instancji, za wypadki, którym uległ powód, pracodawca ponosił odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ponieważ zdarzenia te miały miejsce na terenie zakładu pracy, a  przedsiębiorstwo korzystało z sił natury. Pracownik przyczynił się do ich wystąpienia, ale nie w stopniu, który wyłączałby odpowiedzialność spółki.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-za-wypadek-w-pracy-nalezy-sie-odszkodowanie-i,295543.html