czwartek, 19 lutego 2015

Ile komornik może zabrać z pensji, emerytury lub rachunku bankowego?

Dłużnicy, w stosunku do których komornik prowadzi egzekucję, często zastanawiają się czy zajęciu przez komornika podlega całe, otrzymywane przez nich świadczenie, czy też są jakieś ograniczenia w zakresie egzekucji z wynagrodzenia za pracę, emerytury czy też renty.

GazetaPrawna.pl w tym artykule omawia część wspomnianych powyżej wątpliwości:
http://prawo.gazetaprawna.pl/egzekucja-komornicza.html. Zainteresowanych odsyłam do lektury artykułu.


czwartek, 12 lutego 2015

Pączki od pracodawcy w tłusty czwartek opodatkowane?

Być może komuś z czytelników w związku z tegorocznym tłustym czwartkiem przyszło do głowy pytanie o podatkowy aspekt darmowego świadczenia od pracodawcy w postaci tak popularnych w tłusty czwartek pączków?

Czy tego rodzaju świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika jest opodatkowane? Czy stanowi dochód pracownika? Odpowiedź w artykule, opublikowanym przez "GP": http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/852930,paczki-od-pracodawcow-na-tlusty-czwartek-bez-podatku.html