sobota, 15 grudnia 2018

Tryb nakazowy w sprawach instytucji finansowych przeciwko konsumentom jest niezgodny z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które może przebudować system orzekania w sprawach banków przed polskimi sądami. Instytucji finansowe dotychczas w prosty sposób uzyskiwały nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie załączając nawet umowy, co powinno niedługo się zmienić dzięki pytaniom prejudycjalnym, jakie skierował do TSUE Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach.

TSUE orzekł, że przepisy unijnych dyrektyw sprzeciwiają się regulacjom krajowym pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jako elemencie świadczącym o istnieniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu konsumenckiego w wypadku, gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy.

Informacje pochodzą ze strony: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1383525,sedzia-sadu-rejonowego-z-siemianowic-uderza-w-system-bankowy.htmlśroda, 12 grudnia 2018

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracowników świadczących pracę na zewnątrz

Okres zimowy (od 1 listopada do 31 marca) obciąża pracodawców większymi obowiązkami w zakresie ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace „pod gołym niebem”.

W okresie zimowym pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.
Pracodawca powinien także pamiętać o zapewnieniu pracownikom posiłków profilaktycznych.
Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.prawo.pl/kadry/obowiazki-pracodawcow-w-okresie-zimowym,341261.html


czwartek, 6 grudnia 2018

Dekoracja świąteczna firmy może być kosztem podatkowym firmy

Wydatki poczynione na dekoracje lokalu nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ.

W ocenie organu podatkowego, koszty zakupu ozdób świątecznych do lokalu firmy wykorzystywanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Istotny jest tutaj związek nastrojowego wystroju pomieszczeń z charakterem działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na choinkę, światełka i bombki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy są one uzasadnione profilem działalności i jedynie przy właściwym udokumentowaniu tych kosztów.

Informacje pochodzą ze strony prawo.pl: https://www.prawo.pl/podatki/zakup-choinki-jest-kosztem-uzyskania-przychodow-interpretacja-mf,26187.htmlwtorek, 4 grudnia 2018

Mały ZUS dla małych firm

Mali przedsiębiorcy nie osiągający wysokich przychodów od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów.
W celu skorzystania z  „małego ZUS-u” po pierwsze przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, po drugie przychód z tytułu tej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Według nowych regulacji najniższa podstawa wymiaru może wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933