poniedziałek, 20 stycznia 2020

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji

Niewyrażenie zgody na leczenie uzdrowiskowe powinno być wydane w formie zaskarżalnej decyzji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe, przewiduje, że na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje odwołanie (§ 5 ust. 3).

Mimo to ubezpieczony, któremu odmówiono potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, wniósł  skargę do dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 227 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał, że niewyrażenie zgody na skierowania na kurację uzdrowiskową powinno być wydane w formie decyzji, na którą przysługuje skarga. Wyłączenie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe spod kontroli sądów administracyjnych stanowiłoby, zdaniem WSA, pozbawienie świadczeniobiorców ochrony sądowej.

Źródło: https://www.rp.pl/Zdrowie/301149977-Odmowa-kuracji-w-sanatorium-moze-byc-zaskarzona-do-sadu---wyrok-WSA.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz