poniedziałek, 27 stycznia 2020

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym

Badanie wariografem tylko dowodem pomocniczym.

W aktualnym stanie prawnym zgodnie z art. 171 §5 k.p.k. niedopuszczalne jest wpływanie  na  wypowiedzi  osoby  przesłuchiwanej  za  pomocą  środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. Zgodnie z taką treścią przepisu, zeznania i oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi bądź uzyskane wbrew tym zakazom nie mogą stanowić dowodu.
 
Wariograf może być jednak stosowany za zgodą osoby przesłuchiwanej w związku z innymi czynnościami dowodowymi np. w ramach badania przez biegłego. Zgodnie z art. 192a § 2 k.p.k. dopuszczalne jest również stosowanie badania wariograficznego w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych. Zasadniczo, orzecznictwo nie zna takiej sytuacji, w której dowód z badań wariografem stanowiłby wyłączną podstawę skazania.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/badanie-wariografem-jako-dowod-ms-nie-planuje-wprowadzenia,497305.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz