czwartek, 2 stycznia 2020

Kłusowników nie odstraszają kary

Kłusowników nie odstraszają kary.

Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje za kłusownictwo karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w razie skazania za przestępstwo sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości na koszt skazanego.

Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka też obowiązek naprawienia szkody bądź  nawiązkę. Te ostatnie kary pieniężne są najbardziej bolesne dla kłusowników. Strażnicy leśni, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej oraz Policja przyznają, że złapanie przestępcy na gorącym uczynku oraz udowodnienie kłusownictwa jest bardzo trudne. Kłusownicy często tłumaczą się przed sądem, że kupili znalezioną u nich dziczyznę na targu od przypadkowej osoby i niejednokrotnie nie ma wystarczających dowodów na popełnienie przez nich przestępstwa.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/klusownictwo-przypadkow-duzo-kar-malo,496607.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz