czwartek, 30 stycznia 2020

Czy pracownik może krytykować pracodawcę na forum internetowym?

Pracownik może krytykować pracodawcę, ponieważ gwarantuje mu to zasada wolności wypowiedzi zapisana w Konstytucji. Jednakże internetowa krytyka pracodawcy może pociągać za sobą negatywne dla pracownika skutki, zwłaszcza jeżeli jej dozwolone granice zostaną przekroczone.

Po pierwsze pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę powołując jako podstawę swojej decyzji utratę zaufania do pracownika czy też naruszenie dbałości o dobro zakładu pracy. Pracodawca może również rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (tj. w trybie dyscyplinarnym), gdy ten ujawnia w internecie informacje, które są objęte tajemnicą pracodawcy. Ponadto pracownik może również ponosić wobec pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie cywilnoprawnym a także odpowiedzialność karną za przestępstwa
zniesławiania i znieważenie.  Każdy ma prawo do rzeczowej merytorycznej krytyki, ale kwestionowanie decyzji pracodawcy przy użyciu słów obraźliwych czy wulgaryzmów wykracza poza granice takiej krytyki.

Źródło: https://bezprawnik.pl/krytyka-pracodawcy-w-internecie/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz