środa, 2 stycznia 2013

Koszty reprezentacji będą kosztami uzyskania przychodu?

Zapewne wszyscy przedsiębiorcy jak i przedstawiciele władz państwowych życzyliby sobie aby ten nowy rok był dla nas lepszy od poprzedniego. Wielu z nas oczekuje na  dalsze ułatwienia w prowadzeniu biznesu i inwestycji. Pośród wielu informacji o planowanych działaniach na uwagę zasługuje z pewnością inicjatywa Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca zajęcia wiążącego stanowiska  w sprawie możliwości odliczania wydatków na spotkania w restauracji z kontrahentami.

Do tej pory można było spotkać dwa rozbieżne stanowiska NSA w tym zakresie. Dochodziło wręcz do sytuacji, w której dla wspólników tej samej spółki wydawane były różne, przeciwstawne wyroki, potwierdzające lub odmawiające prawa do traktowania wydatków na lunche, obiady czy kolacje z klientami jako kosztów uzyskania przychodu.

Mając na względzie rozbieżne stanowiska, NSA wystąpiło z inicjatywą podjęcia przez tenże Sąd uchwały, która byłaby wiążąca w tej sprawie. Możemy się więc spodziewać, iż w pierwszym półroczu 2013 r. doczekamy się wreszcie jasnego i jednoznacznego przesądzenia spornej kwestii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz