środa, 27 stycznia 2016

Aktualności Prawne 27.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.1.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 116);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.1.2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 2016 r. poz. 117);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 118);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 119);
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 18.1.2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 85);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.11.2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 86);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 87);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.12.2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2016 r. poz. 88).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz