poniedziałek, 18 stycznia 2016

Aktualności Prawne 18.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Ustawa z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.12.2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 67);
  • Ustawa z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. z 2016 r. poz. 52);
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.1.2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M.P. z 2016 r. poz. 53);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 54);
  • Komunikat Ministra Rozwoju z 7.1.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (M.P. z 2016 r. poz. 55).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz