czwartek, 7 stycznia 2016

Aktualności Prawne 7.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 8);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 9);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 r. poz.10);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. z 2016 r. poz. 11);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z 7.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r. poz. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 14);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r. poz. 15);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 16);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 17);
 • Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisane w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 18);
 • Oświadczenie rządowe z 16.11.2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur oznaczania lotów, podpisanym w Stuttgarcie dnia 4 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 19);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (M.P. z 2016 r. poz. 4);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 5);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Grudnia 1970 r. (M.P. z 2016 r. poz. 6).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz