poniedziałek, 11 stycznia 2016

Aktualności Prawne 11.01.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 26);
 • Ustawa z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 27);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych (Dz.U. z 2016 r. poz.28);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 29);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.12.2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.12.2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 32);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń (Dz.U. z 2016 r. poz. 33);
 • Ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34);
 • Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.12.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 36);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.1.2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 37);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.12. 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2016 r. poz. 17);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2016 r. poz. 18);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12. 2015 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M.P. z 2016 r. poz. 19);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r. poz. 20);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 23);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2016 r. poz. 24);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 25);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 26);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2016 r. poz. 27);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 28);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 29);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 30);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16.11.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2016 r. poz. 31)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.11.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2016 r. poz. 32)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 33)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 34)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 35)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 36)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz