czwartek, 26 grudnia 2019

Wirtualnym biuro nie spełnia wymogów koniecznych do rejestracji dla celów podatkowych

Wirtualnym biuro nie spełnia wymogów koniecznych do rejestracji dla celów  podatkowych.

Usługa wirtualnego biura, czyli udostępnienie adresu do rejestracji działalności gospodarczej i odbierania korespondencji, pozwala zmniejszyć koszty prowadzenia tej działalności, ale przedsiębiorca posiadający tylko takie biuro może mieć problemy z rejestracją dla celów VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie i Naczelny Sąd Administracyjny doszły do przekonania, że wskazanie adresu wirtualnego biura w zgłoszeniu rejestracyjnym nie umożliwia zarejestrowania podatnika dla celów podatku od towarów i usług. Sąd przypomniał że w zgłoszeniu rejestracyjnym trzeba podać adres siedziby spółki, a biuro wirtualne nie spełnia tego wymogu.

Siedzibą spółki jest adres, pod którym rzeczywiście funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają ważne decyzje w zakresie zarządzania spółką. Podanie faktycznego adresu prowadzenia działalności jest też ważne w kontekście określenia właściwości miejscowej organów podatkowych.
 
Wyrok NSA z 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1363/17

https://www.gazetaprawna.pl/cyfryzacjapodatkow/artykuly/1439485,wirtualne-biuro-bez-statusu-podatnika-vat.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz