poniedziałek, 23 grudnia 2019

Odmowa zabijania karpi a klauzula sumienia

Odmowa zabijania karpi a klauzula sumienia

Pracownik działu rybnego w sklepie ma prawo do odmowy zabijania karpi a pracodawca nie może go zmuszać do wykonania tego rodzaju czynności ani pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy ten odmówi. Na pracowniku ciąży jednak obowiązek wcześniejszego poinformowania przełożonego o braku zgody na realizację takiego polecenia, aby pracodawca zdążył zorganizować mu zastępstwo.

Kodeks pracy stanowi, że pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W ustawie tej nie ma mowy o klauzuli sumienia, jednak prawo do powołania się na nią można wysnuć z Konstytucji (art. 53 ust. 1), która jest aktem nadrzędnym wobec kodeksu pracy. Powołanie się na klauzulę sumienia powinno dotoczyć kwestii istotnych i nie może służyć pracownikowi do uchylania się od pracy.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/312119949-Pracownik-dzialu-rybnego-moze-odmowic-zabicia-karpia.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz