czwartek, 5 grudnia 2019

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny


Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu tzw. nieodciętej pępowiny.

Kościelne procesy o nieważność zawartego związku małżeńskiego najczęściej toczą się z powodu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jednym powodów tej niezdolności jest tzw. nieodcięta pępowina. Należy zauważyć, że w prawie kanonicznym nie ma definicji zjawiska niedociętej pępowiny. Jest to tematyka bardzo delikatna i wykraczająca poza prawne regulacje, dotykająca psychiatrii, innych gałęzi medycyny i psychologii.

Aby ustalić niezdolność natury psychicznej małżonka do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, niezdolność ta musi się cechować uprzedniością, czyli istnieć jeszcze przed zawarciem małżeństwa oraz mieć absolutny i ciężki charakter. Takie same sytuacje faktyczne u różnych małżeństw mogą zostać ocenione odmiennie. Określone zachowanie jednego małżonka może oznaczać emocjonalną zależność od jego rodziców, a u innego człowieka takie samo zachowanie może zostać uznane za prawidłowe.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz