czwartek, 19 grudnia 2019

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jest on świadczeniem pieniężnym przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, przysługującym osobie rezygnującej z pracy w celu opiekowania się osobą niepełnosprawną i spełniającej inne dodatkowe warunki, w tym kryterium dochodowe - maksymalny dochód na osobę w rodzinie może wynieść 764 zł. O specjalny zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice bądź dziadkowie, rodzeństwo a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z tego zatrudnienia rezygnują.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez osobę podlegającą opiece orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.


Źródło: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/3571248,Specjalny-zasilek-opiekunczy-2020-dla-kogo-wysokosc-wniosek-dokumenty.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz