wtorek, 18 grudnia 2018

Dopuszczalność skargi na decyzję SKO odmawiającą przywrócenia terminu na złożenie odwołania od decyzji dotyczącej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą skarga do sądu administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) odmawiające przywrócenia terminu na złożenia odwołania od decyzji podnoszącej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste jest dopuszczalna.

Sąd rozpoznał sprawę po zapytaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W praktyce problem był istotny dla osób, które po otrzymaniu zawiadomienia o podwyższeniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, nie wniosły odwołania do jednostki samorządu w terminie 30 dni.

Do tej pory orzecznictwo NSA w tym zakresie było rozbieżne. Według jednego z wcześniej prezentowanych stanowisk, skarga na postanowienie SKO odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji o podwyższeniu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, nie może podlegać kontroli sądowo administracyjnej i jako niedopuszczalna powinna zostać odrzucona.

Informacja pochodzi ze strony: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1387882,mozliwe-odwolanie-ws-terminu-skargi-na-podwyzke-uzytkowania-wieczystego.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz