piątek, 21 grudnia 2018

Znak towarowy nie tylko w formie graficznej

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej likwiduje konieczność przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej.
Zmiana przepisów wynika z rozwoju technologii, który wprowadził do obrotu niestandardowe znaki towarowe - dźwiękowe, zapachowe, przestrzenne czy hologramy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 120 Prawa własności przemysłowej znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, o którym mowa w art. 228 ust. 1 pkt 4, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (ustęp 1).

Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (ustęp 2).

Nowe przepisy wdrażają dyrektywę unijną 2015/2436 i wchodzą w życie 14 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://inforfk.pl/aktualnosci/4614341,Znak-towarowy-nie-musi-miec-postaci-graficznej.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz