wtorek, 4 grudnia 2018

Mały ZUS dla małych firm

Mali przedsiębiorcy nie osiągający wysokich przychodów od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów.
W celu skorzystania z  „małego ZUS-u” po pierwsze przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, po drugie przychód z tytułu tej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (przy założeniu, że działalność była prowadzona przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Według nowych regulacji najniższa podstawa wymiaru może wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933Brak komentarzy:

Prześlij komentarz