środa, 12 grudnia 2018

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracowników świadczących pracę na zewnątrz

Okres zimowy (od 1 listopada do 31 marca) obciąża pracodawców większymi obowiązkami w zakresie ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace „pod gołym niebem”.

W okresie zimowym pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby ogrzać.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.
Pracodawca powinien także pamiętać o zapewnieniu pracownikom posiłków profilaktycznych.
Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.prawo.pl/kadry/obowiazki-pracodawcow-w-okresie-zimowym,341261.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz