środa, 3 sierpnia 2016

Aktualności Prawne 4.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1160);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1161);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 26.7.2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1162);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 15.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1163);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1164);
 • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1166);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. z 2016 r. poz. 738);
 • Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 739);
 • Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 740);
 • Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 741);
 • Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 742);
 • Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 743);
 • Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7.6.2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2016 r. poz. 744).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz