środa, 10 sierpnia 2016

Aktualności prawne 10.08.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197);
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1198);
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1199);
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 25.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1200);
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności (Dz.U. z 2016 r. poz. 1201);
  • Ustawa z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202);
  • Ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1203);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.8.2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1204);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.7.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz