poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Aktualności prawne 4.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1025);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1026);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.5.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1027);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1028);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.7.2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii (Dz.U. z 2014 r. poz. 1029);
  • Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 22.7.2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich (M.P. z 2014 r. poz. 599).
Prezydent RP podpisał:
  • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz