wtorek, 12 sierpnia 2014

Aktualności prawne 12.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.7.2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1063);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1064);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1065);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1066);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 11.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1067);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1068);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1069);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1070);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1071);
 • Ustawa z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1072);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 28.7.2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 651);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 652);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 653);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 654);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 655);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 656);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 657);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 658);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 659);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 660);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 661);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 31.3.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 662);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.8.2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2014 r. poz. 663);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 664);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 665);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 666).
Prezydent RP w dniu 11.08.2014 r. podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.;
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz