poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Aktualności prawne 25.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.8.2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1108);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1109);
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1110);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1112);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.8.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1113);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1116);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1117);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 687);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 688);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 689);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 690);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 691);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 692);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.4.2014 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2014 r. poz. 693);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.4.2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 694);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.4.2014 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2014 r. poz. 695);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 696);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 697);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2014 r. poz. 698);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.4.2014 r.o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 699);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.7.2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości (M.P. z 2014 r. poz. 700);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11.8.2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 701);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 20.8.2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 702)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz