wtorek, 19 sierpnia 2014

Aktualności prawne 19.08.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1090);
  • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1091);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1092);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1093);
  • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 6.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 680);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji (M.P. z 2014 r. poz. 681);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.8.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 682);
  • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 4.8.2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2014 r. poz. 683);
  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 684). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz