wtorek, 9 września 2014

Aktualności Prawne 9.09.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1199);
 • Ustawa z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21.8.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca (M.P. z 2014 r. poz. 773);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.8.2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu (M.P. z 2014 r. poz. 774);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27.8.2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 775);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 776);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 26.8.2014 r.. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2014 r. poz. 777);
 • Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20.8.2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (M.P. z 2014 r. poz. 778). 
Sejm RP 9.08.2014:
Ustawy uchwalone na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;
 • o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 • o charakterystyce energetycznej budynków;
 • o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.;
 • o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Uchwały podjęte na 73. posiedzeniu Sejmu:
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego;
 • w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy;
 • o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz