wtorek, 15 lipca 2014

Odpis z Księgi Wieczystej przez Internet

Wraz z początkiem lipca 2014 r. w życie weszły zapisy ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy odnoszą się do kwestii:
  • przeglądania ksiąg wieczystych;
  • składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd;
  • możliwości weryfikacji wspomnianych powyżej samodzielnie wydrukowanych dokumentów;
  • uzyskiwania wyciągu z księgi wieczystej.

Oznacza to, iż wprowadzono możliwość pozyskania z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (dalej CIKW) dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia) za pośrednictwem Internetu. Samodzielnie wykonane wydruki mają moc prawną zrównaną z dokumentami, wydanymi bezpośrednio przez sąd. Tego rodzaju forma pozyskiwania dokumentów z CIKW ma być nie tylko szybsza, ale również tańsza. 

Wnioski składa się za pośrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do. Opłata za wydanie dokumentu wnoszona jest za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24. Opłaty wynoszą:
  • za odpis zwykły KW - 20 zł;
  • za odpis zupełny KW - 50 zł;
  • zaświadczenie o zamknięciu KW - 5 zł.
Dla skorzystania z elektronicznego serwisu KW niezbędne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Po zrealizowaniu opłaty serwis przesyła na skrzynkę mailową linka prowadzącego do takich informacji jak: zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz