czwartek, 10 lipca 2014

Aktualności prawne 10.07.2014

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie:
 • Ustawa z 30.5.2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 906);
 • Ustawa z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 907);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.7.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 r. poz. 908);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z8.7.2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2014 r. poz. 909);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.7.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją (Dz.U. z 2014 r. poz. 910);
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.6.2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC (M.P. z 2014 r. poz. 542).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał:
 • Ustawę z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Sejm RP 10.7.2014 r.:
 • Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 2169 i 2169-A);
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2297);
 • Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467);
 • Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 2386) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2466);
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2550);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552);
 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2553);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2554);
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2555);
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 2556). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz